ติดต่อเรา

 

ติดต่อ

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

88/21 อาคาร 8 ชั้น 2 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทร 02-5913720   โทรสาร 02-5917210

การบริจาค

-   เช็คสั่งจ่าย มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-   โอนเงินผ่านทาง

    ธนาคารทหารไทย สาขาลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    เลขที่บัญชี 179-2-01387-0 

    (โปรดส่งสำเนาเช็ค หรือสำเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-5917210 หรือทาง E-mail: samasai_1@hotmail.com)

หมายเหตุ: ใบเสร็จจากการบริจาคสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ 

Visitors: 23,332